Bheja Fry Year End Open 2017
Bangalore, Karnataka
India
 
3x3x3 Blindfolded
First Round
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Abhinav Shreenivas Khot
Aniketh Arya
Anirudh Sureshram
Atharva R. Bhat
Daniel James
Jayesh Jayanth
Kalyani H. Kiran
Kartik Rao
Mohit Adisheshaiah
Naman Jain
Nishanth Thirugnanam
Pamulapati Sai Teja
Pranav Maneriker
Rajat Sahni
Sandesh Patil
Shivam Bansal
Siva Shanmukh Vetcha
Sivasaran Babu
Vivek Prasad Mada
Yashas A. Ramanujapuram
 

3x3x3 Fewest Moves - Final
#namecountryt1t2t3meanbest
1
India
28322729.0027
2
India
40293735.3329
3
India
33DNF38DNF33
4
India
40DNFDNFDNF40
5
India
DNF5247DNF47
6
India
63DNF57DNF57
7
India
76DNFDNFDNF76
8
India
DNS78DNFDNF78
9
India
DNFDNSDNFDNFDNF
9
United States
DNFDNSDNSDNFDNF
9
India
DNFDNFDNSDNFDNF
9
India
DNFDNSDNSDNFDNF
9
India
DNFDNFDNFDNFDNF
9
United States
DNFDNFDNSDNFDNF